xin chào

Tôi đã ở một mình với bạn, trong tâm trí của tôi.
Và trong những giấc mơ, tôi đã hôn lên môi bạn hàng ngàn lần.
Thỉnh thoảng tôi thấy bạn đi qua ngoài cửa của tôi.
Xin chào!
Có phải tôi đang tìm kiếm không?
Tôi có thể nhìn thấy nó trong mắt bạn, tôi có thể nhìn thấy nó trong nụ cười của bạn.
Bạn là tất cả những gì tôi muốn và vòng tay của tôi mở rộng.
bởi vì bạn biết những gì cần nói và bạn biết phải làm gì
Và tôi muốn nói với bạn rất nhiều ....
Anh yêu em.
Tôi mong mỏi được nhìn thấy ánh sáng mặt trời trên mái tóc của bạn
Và nói với bạn hết lần này đến lần khác, tôi quan tâm đến mức nào.
Đôi khi tôi cảm thấy trái tim mình sẽ tràn về.
Xin chào!
Tôi chỉ cần cho bạn biết
Vì tôi tự hỏi bạn đang ở đâu, và tôi tự hỏi bạn làm gì
Bạn đang ở đâu đó cảm thấy cô đơn, hay là ai đó yêu bạn!?.
Nói cho tôi biết làm thế nào để chiếm được trái tim của bạn, vì tôi không có manh mối.
Nhưng hãy để tôi bắt đầu bằng cách nói ...
Anh yêu em.
Xin chào!?
Có phải tôi đang tìm kiếm không ??
Vì tôi tự hỏi bạn đang ở đâu và tôi tự hỏi bạn làm gì.
Bạn đang ở đâu đó cảm thấy cô đơn, hay là một người yêu bạn.
Nói cho tôi biết làm thế nào để chiếm được trái tim của bạn, vì tôi không có manh mối.
Nhưng hãy để tôi bắt đầu bằng cách nói ...
Anh yêu em.