Sự hy sinh

[Câu 1]
Đó là một dấu hiệu của con người
Khi mọi việc không như mong muốn
Khi mùi hương của cô đọng lại
Và cám dỗ là mạnh mẽ
Vào ranh giới
Của mỗi người đàn ông đã có vợ
Sự lừa dối ngọt ngào đến
Và vùng đất tiêu cực

[Điệp khúc]
Trái tim băng giá
Khó thực hiện bởi bạn
Một số thứ nhìn tốt hơn, em yêu
Chỉ cần đi qua
Và đó không phải là sự hy sinh
Chỉ là một từ đơn giản
Đó là hai trái tim đang sống
Trong hai thế giới riêng biệt
Nhưng, đó không phải là sự hy sinh
Không hy sinh
Không có sự hy sinh nào cả

[Câu 2]
Hiểu lầm lẫn nhau
Sau sự thật
Nhạy cảm xây dựng nhà tù
Trong hành động cuối cùng
Chúng tôi mất phương hướng
Không có đá lật
Không nước mắt để nguyền rủa bạn
Khi ghen tuông đau

[Điệp khúc] [x2]

[Ra ngoài]
Không có sự hy sinh nào cả [x4]