Nhớ nhà

[Câu 1: Dua Lipa]
Đây, nơi bầu trời sụp đổ
Tôi được bao phủ trong màu xanh
Tôi đang chạy và tôi đang bò
Chiến đấu cho bạn
Khi mưa tạnh, em yêu, em sẽ làm gì?
Và tôi biết tôi đi tất cả, nhưng tại sao tôi?

[Điệp khúc: Dua Lipa]
Bạn cho tôi một lý do, một cái gì đó để tin vào
Tôi biết, tôi biết, tôi biết
Bạn cho tôi một ý nghĩa, một cái gì đó tôi có thể hít vào
Tôi biết, tôi biết, tôi biết
Đó là một cảm giác buồn vui lẫn lộn
Khát khao, và tôi sẽ rời đi
Tôi đi, tôi đi, tôi đi
Nhưng tôi ước tôi ở đó với bạn
Oh, tôi ước tôi đã ở đó với bạn

[Câu 2: Dua Lipa & Chris Martin]
Có một vết nứt trong cửa sổ của tôi
Một con chim trong phòng tôi
Các thiên thần trên đó trông chừng bạn
Khi tôi đang đi trên nước
Tất cả những giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật
Tuy nhiên, không có nghĩa là không có gì
Không có bạn


[Điệp khúc: Dua Lipa & Chris Martin]
Bạn cho tôi một lý do, một cái gì đó để tin vào
Tôi biết, tôi biết, tôi biết
Bạn cho tôi một ý nghĩa, một cái gì đó tôi có thể hít vào
Tôi biết, tôi biết, tôi biết
Đó là một cảm giác buồn vui lẫn lộn
Khát khao, và tôi sẽ rời đi
Tôi đi, tôi đi, tôi đi
Nói với trái tim tôi nói dối, nhưng tôi biết sâu bên trong nó là sự thật
Rằng tôi ước tôi ở đó với bạn
Rằng tôi ước tôi ở đó với bạn
Oh, tôi ước tôi đã ở đó với bạn

[Phá vỡ nhạc cụ]

[Điệp khúc: Dua Lipa & Chris Martin]
Bạn cho tôi một lý do, một cái gì đó để tin vào
Tôi biết, tôi biết, tôi biết
Bạn cho tôi một ý nghĩa, một cái gì đó tôi có thể hít vào
Tôi biết, tôi biết, tôi biết
Đó là một cảm giác buồn vui lẫn lộn
Khát khao, và tôi sẽ rời đi
Tôi đi, tôi đi, tôi đi
Nói với trái tim tôi nói dối, nhưng tôi biết sâu bên trong nó là sự thật
Rằng tôi ước tôi ở đó với bạn
Rằng tôi ước tôi ở đó với bạn
Oh, tôi ước tôi đã ở đó với bạn