Đếm ngược cuối cùng

Chúng ta sẽ đi cùng nhau,
Nhưng vẫn là lời chia tay
Và có lẽ chúng ta sẽ quay lại,
Trái đất, ai có thể nói?
Tôi đoán không có ai để đổ lỗi
Chúng tôi đang rời khỏi mặt đất
Mọi thứ sẽ lại như cũ?
Đây là lần đếm ngược cuối cùng ...
Chúng ta đang hướng đến sao Kim và chúng ta vẫn đứng cao
Vì có lẽ họ đã nhìn thấy chúng tôi và chào đón tất cả chúng tôi
Với rất nhiều năm ánh sáng để đi và những thứ được tìm thấy
Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta sẽ nhớ cô ấy như vậy.